תקנון ותנאי שימוש

בס”ד תקנון אתר פלוראז’ מ.ל.ב כללי 1.אתר פלוראז’ www.florage.co.il {להלן “האתר”} הינו אתר על גבי רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל ,האתר בבעלות “פלוראז’ מוצרים לרפואה משלימה וטיפוח “} {צפת רחוב ירושלים מס’ 125} פלוראז’ אחראית על ניהל המכירות באתר {להלן המפעיל }
רשאים להשתתף במכירות המבוצעות באתר בני 18 ומעלה,ההשתתפות מותנית במסירת פרטים
אישיים מלאים,נכונים ומדויקים ובהתאם לדרישות ככל שיתבקשו. 3.כל המבצע פעולה כלשהי באתר בין טלפונית ובין אם דרך האתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד המפעיל או מי מטעמו, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות של המפעיל על-פי תקנון זה. 4.פלוראז’ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון ותנאיו מעת לעת,ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, וזאת מבלי לספק הודעה מראש.
כל שימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש לתקנון פלוראז’ על כל סעיפיו.
5.1.אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר,לצורך הצגתם באתר או שירות או פלטפורמה אחרת כלשהי ,בלא קבלת הסכמתו של המפעיל האתר מראש ובכתב.
5.2.התקנון נכתב בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד.
5.3.מחירי המוצרים באתר בעת הצגתם הינם כוללים מע”מ. .המוצרים:
כל המוצרים המוצעים באתר חדשים,באריזתם המקורית,ללא פגם אלא אם כן מצוין אחרת.
6.1. לפלוראז’ שמורה בכל עת הזכות הבלעדית להוסיף, לגרוע או לשנות מוצריםו/או שירותים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את כמות המוצרים שיוצעו לרכישה ,את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה. הגנת פרטיות:
הספק מתחייב לשמור על פרטיות וסודיות הלקוח ככל האפשר ובאמצעים העומדים לרשותו, ולא להעביר את פרטי הלקוח לצד שלישי שלא בהסכמה מפורשת של הלקוח , לא כולל העברת פרטי העסקה לחברת האשראי לצורך חיוב ופרטי הלקוח או אל חברת המשלוחים לצורך אספקת המוצר.
7.1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל אין באפשרות מפעיל האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למאגר נתוני האתר,המפעיל יהיה פטור מכל אחריות בעקבות חדירה למאגר הנתונים או שימוש לרעה בו על- ידי צד שלישי,במקרה כזה לא תהיה למשתמש כל טענה,תביעה או דרישה כלפי הספק.
7.2.הספק רשאי לשלוח אל הלקוח הודעות פרסומיות מעת לעת באמצעות דיוור ישיר,דואר אלקטרוני ומסרונים. 7.3.תמונות המוצגות באתר הנן לצורך המחשה בלבד ואינן מחייבות את המפעיל. הזמנה באתר :
כחלק מהליך הרכישה,ימלא המשתמש את פרטיו , כפי שיידרש בדף ההרשמה.
8.1. מחיר המוצר המופיע בדף המוצר , וכן בכלל עמודי האתר, הינו כולל מע”מ.
8.2. הנך יכול וזכאי ליצור קשר טלפוני עם פלוראז’ ולבצע את הזמנתך באמצעות הטלפון ,כמו כן,הנך יכול וזכאי להגיע לסניף פלוראז’ ולרכוש את המוצרים שברצונך לרכוש במקום.
8.3. לקבלת פרטים נוספים על המוצר , מעבר לאלו הרשומים בדף המוצר ,מוזמן המשתמש ליצור קשר עם פלוראז’ {הספק} .
8.4. הזנת פרטי המשתמש מהווה תנאי מקדים לביצוע הרכישה ,על מנת להימנע מאי-נעימויות, וכדי שלא ליצור עיכובים במשלוח ההזמנה,על המשתמש להקפיד ולהזין את פרטיו ופרטי ההזמנה במדויק
8.5. השלמת הרכישה מותנית בכך שהמוצר המבוקש קיים המלאי החנות בעת השלמת הליך הרכישה , באם המוצר אינו קיים במלאי, בין אם עודכן או לא עודכן באתר, פלוראז’ תיצור קשר עם הלקוח באמצעות הטלפון או האמייל אשר סופקו על ידי המשתמש במילוי פרטי המשתמש בתהליך הרכישה, זאת תוך 6 ימי עסקים מיום הרכישה, ופלוראז’ תציע מוצר חלופי או אפשרות לזיכוי.
8.6.עם סיום הרכישה באתר,כרטיס האשראי או אמצעי התשלום הנבחר יעבור בדיקה ויחויב עם אישור ההזמנה והתשלום על ידי חברות האשראי או אמצעי התשלום הרלוונטי,ואישור קיום המוצר במלאי, והרכישה תאושר על ידי הספק,זאת בתנאי , ובהתאם 3.5 וכן 3.6 שהמשתמש הזין את פרטיו כראוי.
8.7. לידיעת המשתמש –הזנת מידע כוזב היא עבירה פלילית לכל דבר ,אשר צפוי כי תוביל להליכי משפט פלילי ואזרחי בהתאמה.
8.8. כמו כן פלוראז’ מסירה מעצמה כל אחריות בגין המשלוח או מסירת מוצרים שגויה אשר נוצרה כתוצאה מהזנת פרטים כוזבים או שגויים ,ולא תהה למשתמש כל תלונה כנגד פלוראז’ ו/או לעובדיה בגין עניין זה.
8.9.א. המשתמש יחשב כרוכש הזכאי להזמנתו,רק באם עמד בתנאי תקנון זה ב. התשלום אושר על ידי חברת אמצעי התשלום הרלוונטית ג. פלוראז’ קבלה את האישור לתשלום מאת חברת אמצעי התשלום הרלוונטית 9.אתר www.florage.co.il(להלן: “האתר”) משמש כזירת מכירות אלקטרונית ובמה להצגת המוצרים ושירותי החברה, כמו כן לעדכונים, פרסומים וכן כל שימוש אחר לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. רכישה ואמצעי תשלום:
10.פלוראז’ שומרת על הזכות לבטל רכישה באתר על- פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הסברים,במקרה כזה יקבל הלקוח הודעה טלפונית או בכתב על ביטול העסקה ויזוכה בתשלום, באם חויב.לאחר זיכוי הלקוח לא תהיה למפעיל כל חבות נוספות כלפי הלקוח או צד שלישי אחר.לאחר ביצוע ההזמנה באתר תשלח הודעה לתיבת הדואר האלקטרוני של הלקוח בציון מספר ההזמנה יודגש כי שליחת הודעה זו אינה מהווה ראיה לביצוע פעולת רכישה באתר ואינה מחייבת את פלוראז’.
10.1. התשלום באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי באינטרנט או בטלפון. הרכישה מותנית באישור חברת האשראי, במידה ונבחרה אופציית איסוף עצמי,יוכל הלקוח לבצע תשלום במעמד הרכישה עם קבלת המוצר.החיוב בכרטיס האשראי הינו בתשלום אחד או בתשלומים על בסיס בחירת הלקוח. 11.והיה ועסקת הרכישה לא תכובד על ידי חברת האשראי הרלווטית או החברה המעילה את אמצעי התשלום המדובר,פלוראז’ תודיע למשתמש בטלפון או במייל, והמשתש יידרש ליצור קשר עם פלוראז’ על מנת להסדיר את התשלום, במקרה האמור,התחייבות פלוראז’ באשר למשלוח בטלה, וההזמנה תסופק בהתאם לשיקול דעתה של פלוראז’,תקלות שונות אשר מקורן בבעיות העברת נתונים באינטרנט,לא ייחשבו כאי עמידת פלוראז’ בתנאי התקנון והזמנים המצוינים בו באשר למשלוח ההזמנה,אי לכך ,פלוראז’ ממליצה למשתמש לוודא כי הזמנתו התקבלה ואת מועד מימוש ההזמנה.
11.1. בהמשך לסעיף 11 ,והיה והמשתמש לא יסדיר את התשלום והרכישה בתוך שמונה ימים מרגע שליחת ההודעה על ידי פלוראז’, תראה את העסקה כבטלה על ידי המשתמש. אספקת הסחורה:
12.מועד הספקת המוצרים הינו בהתאם למפורט בעמוד המכירה ובכפוף להסדר התשלום וקבלת אישור לעסקה מחברת האשראי,יובהר כי אספקת המוצרים המצוינים באתר כוללים רק את חישובם של ימי עסקים {לא כולל שישי,שבת, ערבי חג, ומועדים /ימי החג}
12.1. כל לקוח רשאי לאסוף בעצמו את המוצר הנדרש באמצעות בחירת אופציית איסוף עצמי בטופס ההזמנה באתר , באחריות הלקוח לבצע תיאום טרם הגעתו לקבלת הסחורה. בעת איסוף עצמי של המוצר יהיה על הלקוח להציג ת.ז. של מבצע ההזמנה, ואת כרטיס האשראי אתו ביצע הלקוח את העסקה,כמו-כן יהיה הלקוח אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא,אשר יגרם למוצר מרגע שהמוצר הועבר לחזקתו.{עלות המשלוח 24 ש”ח עד 2 ק”ג . ו- 37 ₪ עד 20 ק”ג בהתאם לעלויות במשק} 12.2.המפעיל לא ישא באחריות לכל עיכוב בהגעת המוצר ,במקרה כזה רשאי הלקוח לבטל את הזמנתו ולקבל את מלוא כספו בחזרה. הזמנה באתר
13.האתר מיועד לאנשי מקצוע בתחום הרפואה והרפואה המשלימה וטיפוח בלבד. משתמש הרושם עצמו לאתר מצהיר בזאת כי הינו איש מקצוע מתחומים אלו, והנו בעל הידע והכישורים הנחוצים לשימוש בכל מוצר ומוצר. בתור בעל מקצוע בתחום, המשתמש מצהיר כי כל שימוש באתר, וכן כל שימוש במוצרים או בתכנים המפורסמים באתר (להלן: “שימוש במוצר”) הינם באחריותו האישית והבלבדית של המשתמש, ולא תהא לו כל טענה או תלונה כלפי החברה בגין שימוש זה במוצר.
13.1.רשאים להשתתף בהזמנה ורכישה באתר רק משתמשים אשר הינם חוקיים (מעל גיל 18), אשר ברשותם אימייל פעיל וכן כתובת משלוח תקפה ובישראל בלבד. כמו כן, הרכישה באתר מותנית בכרטיס אשראי אשר תקף ומאחת החברות המכובדות על ידי החברה או חשבון PayPal פעיל.
13.2.המשתמש מכיר בכך כי כלל התכנים המופיעים באתר לגבי שימוש במוצרים, אזהרות שונות, ערבוב חומרים, ייעוד המוצר, דרך תפעולו, מידע רפואי לגבי המוצר או שימושו, וכן כל מידע אחר בנוגע למוצר והשימוש בו אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי או רפואי, וכי יש להיוועץ באיש מקצוע מוסמך טרם הרכישה והשימוש במוצר. כל שימוש במוצר הינו באחריות המשתמש בלבד.
13.3.הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקת המוצרים אשר נרכשו דרך פלוראז’.
13.4.תנאי מוקדם לתוקף קניה של רוכש באתר הוא אישור ותשלום חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה. 13.5.לפלוראג’ ישנן זכויות מלאות ובלעדיות על כלל התוכן, תמונות, מלל, סרטונים, פרסומים, מוצרים, קבצים, וכן כל מדיה או תוכן אחרים אשר מפורסמים באתר (להלן “תוכן האתר”). התמונות להמחשה בלבד.
13.6.כל שימוש בתוכן האתר או באתר עצמו ללא אישור מפורש ובכתב מאת החברה מהווה הפרת זכויות החברה, וכן הפרת זכויות יוצרים וקנין רוחני.
13.7.הזנת פרטי המשתמש מהווה תנאי מקדים לביצוע הרכישה. על מנת להימנע מאי-נעימויות, וכדי שלא ליצור עיכובים במשלוח ההזמנה, על המשתמש להקפיד ולהזין את פרטיו ופרטי ההזמנה באופן מדויק.
14.השלמת הרכישה מותנית בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך הרכישה. באם המוצר אינו קיים במלאי, בין אם עודכן או לא עודכן באתר, תיצור החברה קשר עם הלקוח באמצעות הטלפון או האימייל אשר סופקו על ידי המשתמש במילוי פרטי המשתמש בתהליך הרכישה, זאת תוך 5 ימי עסקים מיום הרכישה, ותציע החברה מוצר חליפי או אפשרות לזיכוי.
14.1.עם סיום הרכישה באתר, כרטיס האשראי או אמצעי התשלום הנבחר יעבור בדיקה ויחויב. עם אישור ההזמנה והתשלום על ידי חברות האשראי או אמצעי התשלום הרלוונטי, ואישור קיום המוצר במלאי, תאושר הרכישה על ידי החברה. זאת בתנאי, ובהתאם לסעיפים ‏3.4 וכן ‏3.5 , שהמשתמש הזין את פרטיו כראוי. 14.2.לידיעת המשתמש – הזנת מידע כוזב היא עבירה פלילית לכל דבר, אשר צפוי כי תוביל להליכי משפט פלילי ואזרחי בהתאמה.
14.3.כמו כן, החברה מסירה מעצמה כל אחריות בגין משלוח או מסירת מוצרים שגויה אשר נוצרה כתוצאה מהזנת פרטים כוזבים או שגויים, ולא תהא למשתמש כל תלונה כנגד החברה בגין עניין זה.
.14.4. משתמש יחשב כרוכש הזכאי להזמנתו, רק באם: . א. עמד בתנאי תקנון זה . ב. התשלום אושר על ידי חברת אמצעי התשלום הרלוונטית . ג. קבלה החברה את האישור לתשלום מאת חברת אמצעי התשלום הרלוונטית 15.והיה ועסקת הרכישה לא תכובד על ידי חברת האשראי הרלוונטית או החברה המפעילה את אמצעי התשלום המדובר, החברה תודיע למשתמש בטלפון או באימייל, והמשתמש יידרש ליצור קשר עם החברה על מנת להסדיר את עניין התשלום. במקרה האמור, התחייבות החברה באשר לימי המשלוח בטלה, וההזמנה תסופק בהתאם לשיקולי החברה. תקלות שונות אשר מקורן בבעיות העברת נתונים באינטרנט, לא ייחשבו כאי עמידת החברה בתנאי התקנון והזמנים המצוינים בו באשר למשלוח וההזמנה. אי לכך, החברה ממליצה למשתמש לוודא כי הזמנתו התקבלה ואת מועד מימוש ההזמנה.
15.1.בהמשך לסעיף 13.4.והיה והמשתמש לא יסדיר את התשלום והרכישה בתוך שבעה ימים מרגע שליחת ההודעה על ידי פלוראז’, תראה פלוראז’ את העסקה כבטלה על ידי המשתמש. ביטולי הזמנות והחזרות: 16.עלה לקוח לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ,לקוח המעוניין לבטל את הזמתו,רשאי לבטל את העסקה תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר כשהוא באריזתו המקורית וללא כל סימני שימוש. 16.1.באם ביטל המשתמש את הזמנתו לאחר שסופק המוצר,על ידי פלוראז’,עקב אי התאמה /פגם במוצר,חובת החזרת ההזמנה ו/או המוצר הינה על המשתמש, כמו כן,במידה וההזמנה תוחזר באמצעות חברת שליחויות,המשתמש ישלם את עלות המשלוח.במקרים בהם יהיה כרוך ביטול העסקה בעלויות נוספות כלשהן {כדוגמת דמי ביטל לחברת האשראי}פלוראז’ לא תישא בעלויות אלה,והן ינוכו מסכום הזיכוי אשר יעמוד לרשות הלקוח. 16.2.ביטול עסקה יתבצע באמצעות טופס יצירת קשר באתר ,או שליחת דואר אלקטרוני לפלוראז’. 16.3.המשתמש יחזיק את המוצר באריזתו המקורית,שלם ללא פגיעה או נזק פגם מכל מין כלשהוא. 16.4.מוסכם עם המשתמש כי המשתמש כי גם אם הזמנתו עדיין לא היגיעה ליעדה,עדיין יחויב בתשלום עבור דמי משלוח,וזאת במידה וההזמנה נשלחה זה מכבר . 16.5. מוסכם וידוע על ידי המשתמש כי כל המוצרים אשר נפתחו,השתמשו בהם או בחלק מהם,או אשר יוצרו במיוחד על פי הזמנה אישית של המשתמש –בין אם הוזמנו דרך האתר או לא-בגין מוצרים אלו לא תתאפשר החזרת המוצר. 16.6.במקרה ואזל המוצר מהמלאי,לא תישא פלוראז’ בכל נזק ישיר, עקיף,מיוחד או אחר אשר יגרם למשתמש או לצד שלישי,לרבות שיפוי או תשלום בגין כל נזק כספי אשר עלול להיגרם למשתמש או לצד שלישי כתוצאה מכך. 16.7.ביטל הלקוח את ההזמנה ,פלוראז’ רשאית לחייב את המשתמש בתשלום של 5% מערך העסקה או 100 ₪ הנמוך שבהם עקב עמלת סליקה של פלוראז’. מבצעים והנחות המוצעים על ידי פלוראז’: 17.לצורכי קידום מכירות מעת לעת יוצעו ללקוחות מבצעים אשר במסגרתם יוענקו ללקוחות הנחות/ ו/או הטבות מיוחדות,מחירי המבצעים וההנחות (להלן: “מבצעים”) מוגבלים בזמן או עד לגמר המלאי. 17.1.ללקוח לא תהיה כל טענה או תביעה כלפי פלוראז’ הנוגעת למתנה,הנחה ו/או הטבות מיוחדות,
17.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק כל מבצע, בין אם הגיע מועד סיומו או לא, לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, בכל רגע ועת. במקרה של ביטול המבצע טרם עת, תסיר החברה כל פרסום הקשור למבצע מאתר החברה הרשמי.אלא אם צוין אחרת ובמפורש בפרסום מבצע ספציפי, החברה אינה מכבדת כפל מבצעים.
17.3.מבצעים המפורסמים באתר אינם מחייבים את החברה לספק מבצע זהה בכל אחד מסניפיה או באמצעות רכישות אשר מבוצעות לא דרך האתר, כולל אך מבלי להגביל לרכישות טלפוניות, דרך האימייל, ועוד. 18.המשתמש מכיר בכך כי חלק מהמבצעים ניתנים לחברי מועדון הלקוחות של החברה בלבד, והינו מוזמן להירשם למועדון הלקוחות של החברה דרך האתר כדי ליהנות ממבצעים ספציפיים אלו.
19.פלוראז’ מתחייבת שלא לעשות כל שימוש מול כל צד שלישי בפרטי המשתמש אשר הוזנו באתר,זאת למעט צרכי תפעול האתר וביצוע ההזמנה,וזאת למעט המשתמש בחר להירשם למועדון הלקוחות של פלוראז’ ו/או לקבל מידע שיווקי.
פלוראז’ ונציגיה לא ישאו בכל נזק אשר עלול להיגרם למשתמש או לכל גורם שלישי, בן אם מדובר בנזק ישיר או עקיף, או כל נזק אחר בגין השימוש או ההזמנה באתר, ובמיוחד נזקים אשר נגרמו כתוצאה משימוש אשר אינו עומד בתנאי תקנון זה.
20.1. כל הזכויות על תוכן האתר הינם בידי פלוראז’ בלבד,כל העתקה ,הפצה שכפול ו/או פרסום של אי אלו מתכני האתר, וכן כל שימוש אחר בתכני האתר ללא אישור בכתב מאת פלוראז’,מהווים הפרה מהותית של תקנון השימוש ושל זכויות פלוראז’
20.2.ייתכנו תקלות אשרה אינן בשליטת פלוראז בין אם נובעות מכוח עליון או לא,במקרים הללו ,המשתמש מכיר בכך כי פלוראז אינה אחראית לכול נזק העלול להיגרם למשתמש כתוצאה משימושו באתר, בין אם נזק ישיר ו/או עקיף . במקרים הללו אין פלוראז אחראית לכול מידע אשר יאבד, ו/או אם יעשה במידע זה שימוש אשר אינו בהתאמה לתקנון פלוראז והוראותיה .
20.3. פלוראז לא תהיה אחראית לאיחור במשלוח ההזמנה ו/או הספקתה,בגין כל סיבה שאינה בשליטת פלוראז, לרבות שביתות במשק,וכן כל אירוע אחר הקשור לאספקת הסחורה הנדרשת לביצוע ההזמנה כראוי על פי שקולי פלוראז בלבד. תקנון שרות ושימוש באתר פלוראז’:
21.פלוראז מתחייבת שלא לעשות כל שימוש מול כל צד שלישי בפרטי המשתמשים אשר הוזנו באתר, זאת למעט צרכי תפעול האתר וביצוע ההזמנה, וזאת למעט והמשתמש בחר להירשם למועדון הלקוחות של החברה או לקבל מידע שיווקי. 21.1.כפי שמצוין בתקנון, כל הזכויות על תוכן האתר הינם בידי פלוראז בלבד. לכן, כל העתקה, הפצה, שכפול או פרסום של אי אלו מתכני האתר, וכן כל שימוש אחר בתכני האתר ללא אישור בכתב ומראש מאת החברה,כל השתמש מכיר בכך כי רישום פעולות המשתמשים באתר, הזנת הפרטים והתוכן על ידי המשתמש, וכן כל רישום מחשב באתר יכולים להוות ראייה קבילה על ידי החברה ורשויות החוק על פעולותיו וכוונותיו של המשתמש.מהווים הפרה מהותית של תקנון השימוש ושל זכויות פלוראז.
22.תקנון זה ניתן לשינוי בכל עת וללא הודעה מוקדמת
22.1. המשתמש מכיר בכך כי רישום פעולותיו באתר,הזנת פרטיו ותוכן על ידי המשתמש ,וכן כל רישום באתר יכולים להוות ראייה קבילה על ידי פלוראז ורשויות החוק על פעולותיו וכוונותיו של המשתמש. שונות: . כל עיניין סכסוך או מחלוקת הנוגעים לאתר יתבררו בבית המשפט בצפת הנו הסמכות היחידה לדון בכל מחלוקת ,הזמנות,או שירות הניתן על ידי פלוראז . גלישה וקניה מהנה! ט.ל.ח © פלוראז’